Yoga Adults

A Arati Yoga introduïm diferents mètodes com: Hatha Yoga, Yoga Restauratiu, Yoga Koronta i Dharma Yoga Wheel.

El Hatha Yoga és tradueix com “yoga de la força”. És la branca del Yoga més coneguda i difosa a tot el món. “Ha” fa referència a l'energia femenina de la lluna; “Tha” fa referència a l'energia masculina del Sol. Yoga significa la unió d'aquests dos aspectes. Per equilibrar aquests dos aspectes, la pràctica de Hatha Yoga ens ofereix diferents elements tals com asanes (postures), pranayames (exercicis de control de la respiració), meditació i relaxació conscient.

El Yoga Restauratiu és una pràctica suau, atenta i terpèutica, basada en el Hatha Yoga, amb el seu origen en el mètode Iyengar. A les sessions de Yoga restauratiu utilitzem múltiples suports tals com bolsters, cinturons, mantes o blocs per tal de poder estar a les postures sense esforç. Completament comòdes i relaxats, per descansar i alliberar el cos i centrar l'atenció bàsicament en la respiració, endisant-nos cap a estats meditatius. El seu objectiu és la relaxació, regeneració i restauració tant de l'energia física com la mental. La pràctica del Yoga Restauratiu activa el sistema nerviós parasimpàtic, aportant així una sensació de benestar i harmonia. A les setmanes de lluna plena, dediquem les sessions a la pràctica de Yoga Restauratiu per tal d'harmonitzar el nostre bio-ritme amb el ritme de la natura.

El Yoga Koronta, és la tècnica de Yoga en la que treballem amb cordes de paret. Inspirada en els principis de la pràctica i alineació del mètode Iyengar, les cordes de paret s'utilitzen com a suport tant per intensificar les asanes (postures), com per afavorir-les o facilitar-les. A l'utilitzar les cordes, fem servir la força de la gravetat i l'orientació del cos, creant apertures i espais interns en el cos, que ens aporten la superació de bloquejos i tensions i ens ajuden a millorar la pràctica.

El Dharma Yoga Wheel, és la tècnica de Yoga en la que inspirada en les ensenyances de Dharma Mitra, i amb la introducció de la “wheel” (roda), treballem les asanes (postures) a vegades amb més intensitat ja que ens fa activar l'equilibri, i a vegades amb més facilitat ja que la roda ens permet un millor recolzament i alineació en certes postures. La Dharma Yoga Wheel ajuda a millorar i aprofundir en l'execució de múltiples asanes per tal d'expandir la zona pectoral i obrir les espatlles, estirar l'abdomen i el maluc, i també el quàdriceps afavorint la relaxació  i una respiració acompassada.

El Yoga és una de les sis “darsanes” o escoles de filosofia india, que ja es practicava a l'Índia cap al III mil-leni a.C. És una pràctica profunda i sistemàtica que treballa a diferents nivells, tant físic, emocional, mental i espiritual. Actualment el més visible del Yoga són les asanes (postures), però no només és això. És cert que a través de lo més burd (el nostre espai físic-corporal), anem cap a lo més sútil (el nostre espai espiritual).

Així, treballant des del cos podem anar prenent consciència de què i qui som per viatjar cap a les capes més profundes del nostre ésser, connectant i reconeixent com funcionen les nostres emocions i la ment, per retrobar-nos amb el nostre ésser profund i veritable, que és el veritable mestre intern o Sat Gurú.