Yoga Infants

Yoga significa unitat, unitat del nostre cos, la nostra ment, el nostre cor. Unitat amb els demés i amb tot allò que ens envolta. El yoga és molt més que un exercici físic; fa servir el nostre cos per prendre consciència de tot el que hi passa al seu interior.

El yoga promou la salut física i la vitalitat i dins de l’entorn infantil es converteix en una activitat saludable i divertida. A més de transformar-se en una eina educativa.

¿Perquè és una bona idea que els nins i nines practiquin Yoga?

En general, el Yoga, estimula i desenvolupa:

 • La coordinació
 • La calma emocional
 • La consciència
 • La flexibilitat
 • La seguretat i confiança en un mateix/a

Però a més, quan parlem de nins i nines, el Yoga...

 • Exercita, enforteix i dóna consciència a tot el cos físic.
 • Ajuda a que els nins i nines prenguin consciència i apreciïn els diferents nivells que existeixen dins seu; al mateix temps que els ensenya a mantenir-se saludables des de l’interior (física i emocionalment).
 • Equilibra el cicle de creixement i ajuda a eliminar les molèsties, especialment en periòdes de creixement ràpid; quan l’òs tendeix a crèixer més ràpid que el múscul.
 • Equilibra el funcionament dels òrgans interns i de les glàndules.
 • Obre, desbloqueja i/o equilibra les pulsacions i les víes d’energia en el cos.
 • Ajuda a alinear e inclús a donar forma al desenvolupament dels òssos i els músculs del cos; promovent una òptima alineació; al mateix temps que es van creant patrons de moviments musculars saludables.
 • Crea estabilitat a les articulacions.
 • Augmenta la coordinació de peus i mans; la consciència de l’espai i el sentit del ritme.
 • Promou la auto-disciplina i ensenya la auto-relaxació.
 • Calma la ment.
 • Aumenta la capacitat d’enfocar-se i concentrar-se.
 • Optimitza les funcions del cervell, ja que augmenta el fluxe d’oxígen en ell i per tant, activa els dos hemisferis; produïnt neurotrofines (factors de creixement natural).
 • Fomenta la confiança en un mateix; el respecte personal, l’amor propi, l’autoestima, l’esperança.
 • Ajuda a alliberar les emocions enmagatzemades.
 • Nutreix l'espiritualitat en general i la consciència global.
 • Ens fa conscients de que estem conectats i interconectats amb tots i en tot.
 • Promou la comunitat.
 • Fomenta la determinació, la perseverància i el compromís.

¿Com es treballa el Yoga amb el infants?

Evidentment la metodologia i la tipologia de la classe variarà depenent de l’edat dels participants. De manera general, les classes es treballen acompanyades per la música, els contes, el teatre, la dansa, la pintura i el dibuix, l'expressió corporal i les postures….de manera que l’aspecte lúdic es fonamental.

¿Quan?

Els dimarts de 17 a 18h

* Aportació: 30 euros mensuals, 10 de matricula en el moment de la inscripció.