formacions

La formació de professors de Yoga està dirigida a tot alumne/a de Yoga que estigui interessat en aprofudir d'una manera més conscient i complerta a les ensenyances que el Yoga ens transmet. És una formació en la que l'objectiu no és cercar únicament un títol de professor de Yoga sino que és una recerca i transformació en el creixement personal i espiritual de la persona.

Duració

La formació de professors de Yoga té una duració de 4 anys, un dissabte o diumenge al mes . A més de 2 retirs de cap de setmana cada any. El curs comença a l'octubre i finalitza al juny. El total del curs representa més de 600h. lectives.

Requisits

 • Ser major d'edat.
 • Gaudir d'un adeqüat equilibri físic i mental.
 • Inscriure's o estar ja inscrit com a membre de l'A.E.P.Y (Associació espanyola de practicants de Yoga).
 • Estar disposat a viure una autèntica dinàmica de grup des de l'ética yóguica (Yama i Niyama).
 • Ser practicant regular de Yoga.

Evaluació i titulació

L'evaluació és contínua mitjançant treballs individuals i en grup; a més de les evaluacions parcials i finals (teòrico-pràctiques al febrer i al juny). Al finalitzar els 4 anys, s'ha de presentar una tesina sobre un tema de Yoga amb aportacions personals i exposició oral. A més, es fa un exàmen escrit sobre les matèries estudiades i un exàmen pràctic sobre l'ensenyança de Yoga.

Finalitzada la formació i superades les proves teòrico-pràctiques; s'otorga el Diploma nacional de professor de yoga A.E.P.Y (Associació espanyola de practicants de Yoga) reconeguda per la U.E.Y (Unió Europea de Yoga).

Professors

 • José Fco Argente Sánchez, dirigeix la formació i és formador de Professors de Yoga de l'A.E.P.Y, amb més de 30 anys d'experiència dedicats a la docència de Yoga. És també director i formador de l'escola de Formació de professors de yoga Sâmkhya Yoga.
 • Atzahara Viñolas Arenas, professora de yoga de l'A.E.P.Y, yoga Siromani titulada per la International Sivananda Yoga Vedanta Institute; professora de Yoga Infantil i Juvenil titulada per El Yoga Educa i professora de yoga infantil titulada per Om Shree OM; professora de Dharma Yoga Wheel, titulada per DYW. Delegada de El Yoga Educa Balears. Directora d'Arati Yoga.
 • Evi Wolf, profesora de Yoga de l'A.E.P.Y

Al llarg dels 4 anys, també tenim la docència de matèries específiques amb professors col-laboradors:

 • Dr. José Luis Gil Monteagudo (medicina interna)
 • Dra.Paula Vicens (psicóloga-psicoterapeuta)
 • Tomeu Adrover (professor de filosofia)
 • Xisca Gelabert (llevadora-comare)

El temari general dels cursos

YOGA

 • Metodologia: teoria i pràctica.
 • Pedagogia: teoria i pràctica.
 • Angas de Patañjali
 • Vies del Yoga (Margas)
 • Asanes
 • Yoga embaràs, yoga infants i joves, yoga 3a edat

CIÈNCIA

 • Anatomia i fisiologia
 • Psicologia
 • Patologia i Yogaterapia
 • Higienisme. Dietètica i Nutrició

FILOSOFIA

 • Grans escoles i linies de pensament.
 • Religions, espiritualitat i Yoga.
 • Textes clàssics
 • Història i cultura de la India.
 • Lingüística sànscrita bàsica.

DEONTOLOGIA

 • Còdi deontològic i relacions del professor de Yoga.